DJF2006

Den Julefrokost skal i år foregå i en bungalow beliggende i et henslumrende forstadskvarter som benævnes Rødovre.

Rødovre har været selvstændig kommune siden 1901 og huser 36.400 indbyggere som er fordelt på 12,1 km2, opdelt i 4 sogne med hver deres kirke.

Karakteristisk for Rødovre er de lidt “klondikeagtige” villakvarterer, afbrudt af nogle enorme højhuse. Det ugentlige højdepunkt for menneskene i Rødovre er lørdag hvor man mødes i Rødovre Centret, og bagefter skal hjem og se Sportslørdag. Udenfor Rødovre er området mest kendt for, at huse det retro autentiske danseetablissementet Damhuskroen. En lokalitet som drengene flere gange har frekventeret, og hvor nogen har haft held til at indgå nærmere bekendtskab med figurer af det kvindelige køn.

Den Fabelagtige Konceptmager er i år både vært og ny bestaltet konceptmager, og drengene har store forventninger til planlægning, gennemførelse og værtskab.

Fablen er jo kendt som en type der er lidt nidkær om sine ting og det frygtes, at DJF2006 ikke vil blive gennemført uden episoder. Der er måske nogle som har tænkt sig at lave den spøg med ham……

For at sikre lidt ballade er en stabil gæstespiller fra en tidligere julefrokost hidkaldt. Personagen hedder Jensie og han blev sidst set i lejligheden i Leifsgade hvor en brunkage netop havde sluppet hans hånd, som var positioneret i et skønt baghåndsvrid med skrue, trukket helt omme fra ryggen. Jensie, vi er forventningsfulde!

Materiale