DJF2015

Den Julefrokost vender i år tilbage til Nord-Vest. Et legendarisk sted hvor drengene sidst blev “kone-snigløbet”.
Det er formentlig ikke så sandsynligt i år. Den Legendariske Konceptmager er med i planlægningen, og han har haft svært ved at skjule sin skuffelse over Gaards “kone-finte”.

Det er en lidt aparte sammensætning, at det er Gaard og Maage som arrangerer. Man kan sige, at det er lemfældighed der møder akkuratesse. En laissez faire holdning mod det stringente. Spørgsmålet er så. hvad det så munder ud i?
Første advarsel om, at det er den laissez faire holdning som har overtaget, opdagede Webmasteren, da han så den første udgave af invitationen. Der stod den 15. december, som er en TIRSDAG. Det skulle nu være rettet i nedenstående version 😉

En ting er sikkert denne aften. Der vil blive skreget “NORD-VEST!!!” flere gange i løbet af aftenen 🙂

Materiale