Supportere

Supportere er personager, som ikke direkte deltager i Den Julefrokost, men som er en vigtig del for dens gennemførsel.
Uden disse gæve typer ville den årlige julefrokost være meget anderledes…