Sven

SvenBorgerligt navn: Henrik Svensson
Bopæl: Langhuset, Værløse

Spinkel type og tidligere Efterslægter, som tilhører den frygtede Y-klan. Måtte lide den tort at gå 2.g om. Primært p.g.a. tidligt svigtende helbred p.g.a. diverse nyrestød m.m., sekundært p.g.a. manglende personlig og faglig udvikling i mundtligt fransk. Fik navnet “Henrik den 5.” grundet klassens mange Henrik’er. Navnet udtales på fransk – i lydskrift “Enri le chank”. Det GYSTE i ham, når vores fransklærer udtalte hans navn på denne måde.
Navnet er nu justeret til det mere danskklingende navn “Sven”, som på latin betyder noget i retning af “har hang til vinylplader” eller “den som ikke kan lide subwoofere”.
Han besidder den evne at give enhver julefrokostvært panikangst ved at udføre en grundig analyse af dennes musikanlæg, for derefter i samlet forum at udbrede sig om nævnte anlægs fatale mangler.